Hytter‎ > ‎

Leje Betingelser

Bestilling og betaling:
Efter modtagelse af bestillingen, fremsender Hals Camping jeres lejebevis.
Ved modtagelse af lejebevis indbetales 1. rate via det anførte kontonummer, svarende til 25% af lejebeløbet. Dette skal være betalt senest 48 timer efter modtagelse af lejebeviset. Restbeløbet (2. rate) indbetales til os senest 60 dage før ankomstdatoen via det samme anførte kontonummer. Ved bestilling mindre end 1 måned før ankomst, indbetales hele lejebeløbet med det samme. Indbetales totalbeløbet ikke som angivet ovenfor, er vi berettiget til at annullere lejemålet og opkræve et reservationsgebyr på DKK 250,- pr. reserveret hytte.
Kontrol af lejebevis:
Ved modtagelse af lejebeviset er det lejerens ansvar at sikre sig, at perioden er korrekt.
Afbestilling af lejemålet:
Ved afbestilling mere end 60 dage før ankomst, betales et reservationsgebyr på DKK 400,- pr. reserveret hytte/campingvogn. Ved afbestilling ved mindre end 60 dage før ankomst kan 50% af lejebeløbet tilbagebetales ved akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som rammer lejer, ægtefælle, børn, forældre eller søskende. Begrundelsen for annulleringen af opholdet skal dokumenteres af læge, og lægeerklæring skal være os i hænde senest 7 dage efter afbestilling af opholdet.
Ændring af reservation:
Foretaget mindre end 15 dage før ankomst er at betragte som afbestilling.

Lejeprisen inkluderer:
Rådighed over hytten og dets udstyr i lejeperioden.
Depositum:
Ved skole-, sports- og grupperejser betales et depositum på DKK 1.500,- pr. hytte. Depositum opkræves sammen med betalingen for opholdet. Dette beløb tilbage betales senest 2 uger efter afrejse, hvis der ikke forekommer mangler eller beskadigelser af hytten.
Rengøring:
Den daglige rengøring foretages af lejeren. Enkelte rengørings rekvisitter (kost, spand og klud) findes i hytten og udover disse, sørger man selv for at medbringe dette. Slut rengøringen foretages af lejeren selv
Ønsker lejer at betale Hals Camping for slutrengøring skal denne være forudbestilt senest 48 timer før afrejse. Slutrengøring skal afregnes ved bestilling.
Lejerens ansvar:
Lejeren hæfter fuldt ud for hyttens inventar. Mangler og beskadigelser påført af lejeren afregnes af denne ved afrejse. Den person, der har indgået lejemålet, hæfter også for skader forvoldt i lejeperioden af de øvrige beboere i hytten. hytten må maksimalt bebos af det antal personer, der er angivet i prislisten. Der skal være en person over 18 år til stede under hele opholdet.
Reklamationer:
Eventuelle reklamationer skal fremsættes umiddelbart efter ankomst i hytten til receptionen på Hals Camping. Krav om erstatning skal meddeles Hals Camping skriftligt senest 7 dage efter afrejse.
Energiafregning:
Du betaler dit eget elforbrug i hytten forud med kr. 35,- pr. døgn, og dette refunderes ikke ved afrejse før tid .
Indtjekning og udtjekning:
Disse foregår via receptionen på Hals Camping, Vejdybet 2, 9370 Hals.
Hvis I er forhindret i at komme på den anførte ankomstdato inden kl. 17.00 bedes I venligst give besked i forvejen, da pladsreservationen ellers bortfalder. Ellers ank. fra kl. 15.00 og afrejse inden kl. 11.00 på afrejsedagen.